Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
전적 : 4,091승 4,157패
점수 : 187,715점
2위 : 60515097
전적 : 1,926승 2,019패
점수 : 97,500점
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
전적 : 4,343승 3,267패
점수 : 35,950점
5위 : ys0820
전적 : 2,081승 319패
점수 : 35,438점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 이자녹스   7단★ 4,091승 4,157패 187,715 49.60% korea
2 60515097   7단★ 1,926승 2,019패 97,500 48.82% korea
3 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
3 집시여인   7단★ 4,343승 3,267패 35,950 57.07% korea
5 ys0820   7단★ 2,081승 319패 35,438 86.71% korea
6 흑백영화   7단★ 2,692승 216패 35,266 92.57% korea
7 겜티브이   7단★ 501승 38패 35,186 92.95% korea
8 psh3000   7단★ 1,544승 804패 35,112 65.76% korea
9 2changho   7단★ 1,129승 131패 35,098 89.60% korea
10 아악   7단★ 484승 158패 35,043 75.39% korea
11 올참   7단★ 4,183승 4,018패 34,970 51.01% korea
12 수야아재   7단★ 3,074승 2,434패 34,938 55.81% korea
13 ntsca   7단★ 3,175승 1,827패 34,700 63.47% korea
14 나데타르   7단★ 501승 86패 34,652 85.35% korea
15 Dosa007   7단★ 265승 6패 34,639 97.79% korea
16 ahdahd   7단★ 677승 110패 34,632 86.02% korea
17 司馬懿   7단★ 365승 142패 34,628 71.99% korea
18 용호쌍빡   7단★ 131승 57패 34,613 69.68% korea
19 ZERO[AI]   7단★ 92승 12패 34,610 88.46% korea
20 ddcg   7단★ 627승 425패 34,586 59.60% korea
21 슈퍼팬더   7단★ 246승 110패 34,577 69.10% korea
22 김진휘P   7단★ 329승 166패 34,562 66.46% korea
23 입신경지   7단★ 434승 207패 34,558 67.71% korea
24 황태포   7단★ 1,538승 1,144패 34,557 57.35% korea
25 김명훈P   7단★ 217승 99패 34,547 68.67% korea
26 조앤탑   7단★ 23승 5패 34,537 82.14% korea
27 관련없는것   7단★ 321승 228패 34,528 58.47% korea
28 오빠나빠   7단★ 34승 21패 34,527 61.82% korea
29 송지훈P   7단★ 248승 138패 34,526 64.25% korea
29 설현준P   7단★ 111승 77패 34,526 59.04% korea
31 백현우P   7단★ 104승 89패 34,523 53.89% korea
31 똑똑한바보   7단★ 620승 404패 34,523 60.55% korea
33 무명왕자   7단★ 335승 207패 34,520 61.81% korea
33 불패용   7단★ 706승 516패 34,520 57.77% korea
33 스프링필드   7단★ 488승 401패 34,520 54.89% korea
33 한우진P   7단★ 142승 99패 34,520 58.92% korea
37 촌식이   7단★ 1,705승 1,414패 34,515 54.66% korea
37 어반자카파   7단★ 198승 85패 34,515 69.96% korea
39 bigd   7단★ 276승 152패 34,514 64.49% korea
40 박영훈P   7단★ 486승 298패 34,513 61.99% korea
41 한승주P   7단★ 171승 99패 34,512 63.33% korea
42 우스꽝   7단★ 82승 32패 34,510 71.93% korea
42 돌려차기   7단★ 647승 441패 34,510 59.47% korea
44 jbs360   7단★ 1,968승 2,005패 34,507 49.53% korea
45 박상진P   7단★ 82승 42패 34,506 66.13% korea
46 곤비한   7단★ 3,389승 2,823패 34,504 54.56% korea
46 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
48 해피엔딩   7단★ 57승 29패 34,502 66.28% korea
49 swinger   7단★ 418승 262패 34,501 61.47% korea
49 ZERGle   7단★ 210승 82패 34,501 71.92% korea
51 Chovy☆   7단★ 85승 61패 34,499 58.22% korea
52 정신일도   7단★ 244승 30패 34,496 89.05% korea
53 작전대국   7단★ 1,144승 838패 34,495 57.72% korea
54 CHAOS   7단★ 1,138승 1,030패 34,494 52.49% korea
55 별의전쟁   7단★ 835승 652패 34,491 56.15% korea
56 뻑수를..   7단★ 3,606승 2,828패 34,484 56.05% korea
57 싸움꾼   7단★ 15승 5패 34,482 75.00% korea
58 아메리카노   7단★ 1,820승 1,771패 34,481 50.68% korea
58 TWICE쯔위   7단★ 134승 29패 34,481 82.21% korea
60 magician   7단★ 1,066승 1,052패 34,480 50.33% korea
60 피빛우유   7단★ 154승 28패 34,480 84.62% korea
62 바둑도깨비   7단★ 1,673승 1,189패 34,478 58.46% korea
62 고독한런너   7단★ 589승 208패 34,478 73.90% korea
64 와신상담1   7단★ 567승 316패 34,477 64.21% korea
64 핵사이다   7단★ 130승 105패 34,477 55.32% korea
66 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
66 spark   7단★ 21승 11패 34,476 65.63% korea
68 AllKo   7단★ 756승 595패 34,475 55.96% korea
68 내평생소원   7단★ 1,402승 1,120패 34,475 55.59% korea
70 토이베어   7단★ 31승 12패 34,474 72.09% korea
70 소소신산   7단★ 180승 132패 34,474 57.69% korea
72 오제자   7단★ 2,275승 1,800패 34,471 55.83% korea
72 최재영P   7단★ 268승 152패 34,471 63.81% korea
74 겸손해지자   7단★ 191승 128패 34,469 59.87% korea
75 속사포★   7단★ 1,395승 1,079패 34,466 56.39% korea
76 만리장성★   7단★ 1,165승 1,117패 34,464 51.05% korea
77 박민규P   7단★ 42승 39패 34,461 51.85% korea
78 가리워진꿈   7단★ 641승 400패 34,460 61.58% korea
79 무패기사   7단★ 130승 57패 34,456 69.52% korea
79 세살연상   7단★ 115승 85패 34,456 57.50% korea
81 1등없는2등   7단★ 30승 15패 34,454 66.67% korea
82 비비Q   7단★ 1,632승 1,291패 34,453 55.83% korea
83 양녕대군   7단★ 60승 48패 34,450 55.56% korea
83 장도장   7단★ 810승 602패 34,450 57.37% korea
85 2bwithu   7단★ 1,047승 662패 34,449 61.26% korea
86 darkside   7단★ 254승 136패 34,448 65.13% korea
86 Happyless   7단★ 199승 123패 34,448 61.80% korea
88 이원도P   7단★ 685승 452패 34,445 60.25% korea
88 @천태만상   7단★ 5,740승 1,285패 34,445 81.71% korea
90 김승진P   7단★ 253승 137패 34,444 64.87% korea
91 호제리오   7단★ 840승 559패 34,440 60.04% korea
92 초코소라빵   7단★ 1,788승 1,616패 34,438 52.53% korea
92 月響   7단★ 39승 9패 34,438 81.25% korea
94 천사의사랑   7단★ 1,467승 1,323패 34,437 52.58% korea
94 안성준P   7단★ 24승 13패 34,437 64.86% korea
94 오뚜기   7단★ 140승 149패 34,437 48.44% korea
97 옥계짠물   7단★ 2,361승 871패 34,435 73.05% korea
97 팬텀☆   7단★ 832승 757패 34,435 52.36% korea
99 숨은강자   7단★ 1,475승 743패 34,434 66.50% korea
100 변상일P   7단★ 118승 89패 34,433 57.00% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  강창배P 145승136패
2  최기훈P 157승207패
3  이원도P 168승99패
4  진시영P 170승149패
5  박영훈P 124승72패
6  백현우P 65승49패
7  이창석P 54승40패
8  이호승P 46승45패
9  설현준P 31승22패
10  yoasobi 132승0패