Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
1위 : 하수오
전적 : 198승 144패
점수 : 320,020점
2위 : 건스건
전적 : 340승 342패
점수 : 132,620점
전적 : 2,947승 220패
점수 : 35,950점
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
전적 : 4,412승 3,277패
점수 : 35,711점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 하수오   7단★ 198승 144패 320,020 57.89% korea
2 건스건   7단★ 340승 342패 132,620 49.85% korea
3 흑백영화   7단★ 2,947승 220패 35,950 93.05% korea
3 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
5 집시여인   7단★ 4,412승 3,277패 35,711 57.38% korea
6 겜티브이   7단★ 1,135승 79패 35,697 93.49% korea
7 저녁노을   7단★ 563승 36패 35,503 93.99% korea
8 ys0820   7단★ 2,081승 319패 35,438 86.71% korea
9 영월소나무   7단★ 626승 162패 35,287 79.44% korea
10 아악   7단★ 571승 161패 35,189 78.01% korea
11 psh3000   7단★ 1,554승 804패 35,142 65.90% korea
12 옥계짠물   7단★ 2,709승 881패 35,124 75.46% korea
13 Dosa007   7단★ 379승 10패 34,866 97.43% korea
14 수야아재   7단★ 3,074승 2,436패 34,855 55.79% korea
15 버팀수   7단★ 1,190승 734패 34,839 61.85% korea
16 babuk1   7단★ 542승 56패 34,766 90.64% korea
17 다뜨루와   7단★ 481승 75패 34,741 86.51% korea
18 우주향기   7단★ 348승 30패 34,724 92.06% korea
19 ntsca   7단★ 3,175승 1,828패 34,674 63.46% korea
20 김진휘P   7단★ 710승 307패 34,653 69.81% korea
21 조아수다   7단★ 1,885승 1,549패 34,636 54.89% korea
22 司馬懿   7단★ 365승 142패 34,628 71.99% korea
23 광평대군   7단★ 194승 43패 34,623 81.86% korea
23 ddcg   7단★ 645승 429패 34,623 60.06% korea
25 용호쌍빡   7단★ 131승 57패 34,613 69.68% korea
26 ZERO[AI]   7단★ 92승 12패 34,610 88.46% korea
27 시몬스   7단★ 284승 252패 34,602 52.99% korea
28 김승진P   7단★ 575승 292패 34,590 66.32% korea
29 기여워   7단★ 306승 179패 34,573 63.09% korea
30 정난정   7단★ 297승 66패 34,564 81.82% korea
31 입신경지   7단★ 434승 207패 34,558 67.71% korea
32 황태포   7단★ 1,538승 1,144패 34,557 57.35% korea
33 불패용   7단★ 721승 518패 34,553 58.19% korea
34 조앤탑   7단★ 23승 5패 34,537 82.14% korea
35 청솔모   7단★ 1,667승 1,130패 34,532 59.60% korea
35 2bwithu   7단★ 1,073승 664패 34,532 61.77% korea
37 관련없는것   7단★ 321승 228패 34,528 58.47% korea
38 오빠나빠   7단★ 34승 21패 34,527 61.82% korea
39 비올레타   7단★ 187승 121패 34,523 60.71% korea
40 안성준P   7단★ 61승 37패 34,521 62.24% korea
40 한번쯤은   7단★ 750승 330패 34,521 69.44% korea
42 박영훈P   7단★ 1,055승 691패 34,520 60.42% korea
42 무명왕자   7단★ 335승 207패 34,520 61.81% korea
42 스프링필드   7단★ 488승 401패 34,520 54.89% korea
45 장도장   7단★ 819승 603패 34,519 57.59% korea
45 오뚜기   7단★ 153승 154패 34,519 49.84% korea
47 비질런트   7단★ 1,247승 942패 34,516 56.97% korea
48 어반자카파   7단★ 198승 85패 34,515 69.96% korea
48 송지훈P   7단★ 648승 330패 34,515 66.26% korea
50 bigd   7단★ 276승 152패 34,514 64.49% korea
51 ugo01   7단★ 1,380승 1,301패 34,510 51.47% korea
51 오나우도3   7단★ 3,348승 3,176패 34,510 51.32% korea
51 나데타르   7단★ 502승 90패 34,510 84.80% korea
54 김지명P   7단★ 116승 166패 34,509 41.13% korea
55 달구벌스타   7단★ 971승 707패 34,508 57.87% korea
56 내평생소원   7단★ 1,409승 1,122패 34,506 55.67% korea
56 슈퍼팬더   7단★ 393승 180패 34,506 68.59% korea
58 곤비한   7단★ 3,389승 2,823패 34,504 54.56% korea
58 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
60 비주류!   7단★ 37승 8패 34,502 82.22% korea
60 해피엔딩   7단★ 57승 29패 34,502 66.28% korea
62 swinger   7단★ 418승 262패 34,501 61.47% korea
62 ZERGle   7단★ 210승 82패 34,501 71.92% korea
64 jbs360   7단★ 1,985승 2,017패 34,499 49.60% korea
64 똑똑한바보   7단★ 622승 406패 34,499 60.51% korea
64 Chovy☆   7단★ 85승 61패 34,499 58.22% korea
67 김명훈P   7단★ 217승 101패 34,496 68.24% korea
68 작전대국   7단★ 1,144승 838패 34,495 57.72% korea
69 CHAOS   7단★ 1,138승 1,030패 34,494 52.49% korea
70 이창석P   7단★ 420승 275패 34,491 60.43% korea
70 Rifnco   7단★ 164승 10패 34,491 94.25% korea
70 별의전쟁   7단★ 835승 652패 34,491 56.15% korea
73 바둑도깨비   7단★ 1,674승 1,189패 34,490 58.47% korea
74 조상연P   7단★ 208승 231패 34,489 47.38% korea
75 뻑수를..   7단★ 3,606승 2,828패 34,484 56.05% korea
75 정신일도   7단★ 275승 40패 34,484 87.30% korea
77 벤치프레스   7단★ 92승 62패 34,482 59.74% korea
77 싸움꾼   7단★ 15승 5패 34,482 75.00% korea
79 아메리카노   7단★ 1,820승 1,771패 34,481 50.68% korea
80 magician   7단★ 1,066승 1,052패 34,480 50.33% korea
80 피빛우유   7단★ 154승 28패 34,480 84.62% korea
82 원성진P   7단★ 125승 83패 34,479 60.10% korea
83 고독한런너   7단★ 589승 208패 34,478 73.90% korea
83 박상진P   7단★ 145승 73패 34,478 66.51% korea
85 핵사이다   7단★ 130승 105패 34,477 55.32% korea
86 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
86 촌식이   7단★ 1,705승 1,415패 34,476 54.65% korea
86 spark   7단★ 21승 11패 34,476 65.63% korea
89 토이베어   7단★ 31승 12패 34,474 72.09% korea
89 양녕대군   7단★ 61승 48패 34,474 55.96% korea
89 플레이보이   7단★ 1,863승 1,832패 34,474 50.42% korea
89 소소신산   7단★ 180승 132패 34,474 57.69% korea
93 darkside   7단★ 258승 137패 34,472 65.32% korea
93 김다빈P   7단★ 370승 375패 34,472 49.66% korea
95 비비킹   7단★ 746승 575패 34,469 56.47% korea
95 시너지   7단★ 477승 315패 34,469 60.23% korea
97 레몬   7단★ 476승 406패 34,467 53.97% korea
97 구라쟁이   7단★ 1,452승 1,375패 34,467 51.36% korea
99 유오성P   7단★ 726승 509패 34,466 58.79% korea
99 속사포★   7단★ 1,395승 1,079패 34,466 56.39% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  오승민P 32승53패
2  어너니머스 46승47패
3  양동일A 61승62패
4  김윤태P 11승14패
5  멸치장사 78승50패
6  한번쯤은 42승16패
7  비질런트 48승29패
8  fbzlgera 56승0패
9  1997 51승47패
10  1handsome 22승0패