Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
1위 : 천황명
전적 : 610승 610패
점수 : 301,100점
전적 : 4,091승 4,157패
점수 : 187,715점
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
전적 : 2,946승 220패
점수 : 35,950점
전적 : 4,412승 3,277패
점수 : 35,711점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 천황명   7단★ 610승 610패 301,100 50.00% korea
2 이자녹스   7단★ 4,091승 4,157패 187,715 49.60% korea
3 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
3 흑백영화   7단★ 2,946승 220패 35,950 93.05% korea
5 집시여인   7단★ 4,412승 3,277패 35,711 57.38% korea
6 ys0820   7단★ 2,081승 319패 35,438 86.71% korea
7 겜티브이   7단★ 958승 76패 35,236 92.65% korea
8 ahdahd   7단★ 1,269승 142패 35,161 89.94% korea
9 psh3000   7단★ 1,544승 804패 35,112 65.76% korea
10 아악   7단★ 484승 158패 35,043 75.39% korea
11 옥계짠물   7단★ 2,628승 879패 34,964 74.94% korea
12 수야아재   7단★ 3,074승 2,434패 34,938 55.81% korea
13 Dosa007   7단★ 379승 10패 34,866 97.43% korea
14 babuk1   7단★ 542승 56패 34,766 90.64% korea
15 ntsca   7단★ 3,175승 1,827패 34,700 63.47% korea
16 나데타르   7단★ 501승 86패 34,652 85.35% korea
17 ddcg   7단★ 642승 428패 34,645 60.00% korea
18 조아수다   7단★ 1,885승 1,549패 34,636 54.89% korea
19 司馬懿   7단★ 365승 142패 34,628 71.99% korea
20 용호쌍빡   7단★ 131승 57패 34,613 69.68% korea
21 ZERO[AI]   7단★ 92승 12패 34,610 88.46% korea
22 불패용   7단★ 720승 517패 34,576 58.21% korea
23 입신경지   7단★ 434승 207패 34,558 67.71% korea
24 황태포   7단★ 1,538승 1,144패 34,557 57.35% korea
25 광평대군   7단★ 190승 43패 34,552 81.55% korea
26 조앤탑   7단★ 23승 5패 34,537 82.14% korea
27 관련없는것   7단★ 321승 228패 34,528 58.47% korea
28 오빠나빠   7단★ 34승 21패 34,527 61.82% korea
29 ugo01   7단★ 1,309승 1,260패 34,525 50.95% korea
30 비올레타   7단★ 187승 121패 34,523 60.71% korea
30 똑똑한바보   7단★ 620승 404패 34,523 60.55% korea
32 이원도P   7단★ 1,234승 887패 34,521 58.18% korea
32 안성준P   7단★ 61승 37패 34,521 62.24% korea
34 스프링필드   7단★ 488승 401패 34,520 54.89% korea
34 무명왕자   7단★ 335승 207패 34,520 61.81% korea
36 장도장   7단★ 819승 603패 34,519 57.59% korea
37 송지훈P   7단★ 390승 211패 34,518 64.89% korea
38 어반자카파   7단★ 198승 85패 34,515 69.96% korea
39 김승진P   7단★ 464승 240패 34,514 65.91% korea
39 한우진P   7단★ 330승 216패 34,514 60.44% korea
39 bigd   7단★ 276승 152패 34,514 64.49% korea
42 2bwithu   7단★ 1,062승 663패 34,512 61.57% korea
43 달구벌스타   7단★ 852승 621패 34,510 57.84% korea
43 오나우도3   7단★ 3,348승 3,176패 34,510 51.32% korea
45 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
45 곤비한   7단★ 3,389승 2,823패 34,504 54.56% korea
47 해피엔딩   7단★ 57승 29패 34,502 66.28% korea
48 swinger   7단★ 418승 262패 34,501 61.47% korea
48 ZERGle   7단★ 210승 82패 34,501 71.92% korea
50 Chovy☆   7단★ 85승 61패 34,499 58.22% korea
51 김명훈P   7단★ 217승 101패 34,496 68.24% korea
52 작전대국   7단★ 1,144승 838패 34,495 57.72% korea
53 CHAOS   7단★ 1,138승 1,030패 34,494 52.49% korea
54 별의전쟁   7단★ 835승 652패 34,491 56.15% korea
55 최재영P   7단★ 458승 259패 34,490 63.88% korea
56 김진휘P   7단★ 635승 288패 34,485 68.80% korea
57 박상진P   7단★ 127승 61패 34,484 67.55% korea
57 뻑수를..   7단★ 3,606승 2,828패 34,484 56.05% korea
57 우스꽝   7단★ 82승 33패 34,484 71.30% korea
60 싸움꾼   7단★ 15승 5패 34,482 75.00% korea
61 아메리카노   7단★ 1,820승 1,771패 34,481 50.68% korea
62 magician   7단★ 1,066승 1,052패 34,480 50.33% korea
62 피빛우유   7단★ 154승 28패 34,480 84.62% korea
64 바둑도깨비   7단★ 1,673승 1,189패 34,478 58.46% korea
64 고독한런너   7단★ 589승 208패 34,478 73.90% korea
66 핵사이다   7단★ 130승 105패 34,477 55.32% korea
67 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
67 촌식이   7단★ 1,705승 1,415패 34,476 54.65% korea
67 spark   7단★ 21승 11패 34,476 65.63% korea
70 내평생소원   7단★ 1,402승 1,120패 34,475 55.59% korea
71 토이베어   7단★ 31승 12패 34,474 72.09% korea
71 양녕대군   7단★ 61승 48패 34,474 55.96% korea
71 소소신산   7단★ 180승 132패 34,474 57.69% korea
74 darkside   7단★ 258승 137패 34,472 65.32% korea
75 만리장성★   7단★ 1,169승 1,120패 34,470 51.07% korea
76 정신일도   7단★ 274승 40패 34,469 87.26% korea
77 속사포★   7단★ 1,395승 1,079패 34,466 56.39% korea
77 오뚜기   7단★ 151승 154패 34,466 49.51% korea
77 돌려차기   7단★ 648승 443패 34,466 59.40% korea
80 서중휘P   7단★ 155승 109패 34,463 58.71% korea
80 오제자   7단★ 2,288승 1,808패 34,463 55.86% korea
82 가리워진꿈   7단★ 641승 400패 34,460 61.58% korea
82 jbs360   7단★ 1,980승 2,014패 34,460 49.57% korea
84 최기훈P   7단★ 936승 1,035패 34,456 47.49% korea
85 원성진P   7단★ 124승 83패 34,454 59.90% korea
85 1등없는2등   7단★ 30승 15패 34,454 66.67% korea
87 Happyless   7단★ 199승 123패 34,448 61.80% korea
88 이창석P   7단★ 329승 224패 34,447 59.49% korea
89 @천태만상   7단★ 5,740승 1,285패 34,445 81.71% korea
89 갓초아♡   7단★ 182승 162패 34,445 52.91% korea
91 베짱이(P)   7단★ 2,021승 1,785패 34,444 53.10% korea
91 문민종P   7단★ 27승 26패 34,444 50.94% korea
93 호제리오   7단★ 840승 559패 34,440 60.04% korea
93 가로우   7단★ 631승 489패 34,440 56.34% korea
95 초코소라빵   7단★ 1,788승 1,616패 34,438 52.53% korea
95 月響   7단★ 39승 9패 34,438 81.25% korea
97 천사의사랑   7단★ 1,467승 1,323패 34,437 52.58% korea
98 팬텀☆   7단★ 832승 757패 34,435 52.36% korea
98 대마킬러™   7단★ 2,345승 2,030패 34,435 53.60% korea
100 이단젖히기   7단★ 1,440승 979패 34,434 59.53% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  이창석P 118승95패
2  최기훈P 173승154패
3  yoasobi 145승0패
4  이의현P 68승108패
5  rongyi 94승0패
6  yanyuyixi 115승0패
7  위태웅P 39승42패
8  김진휘P 35승19패
9  유재호P 41승93패
10  유창주P 49승45패