Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
2위 : ys0820
전적 : 2,081승 319패
점수 : 35,438점
전적 : 2,633승 213패
점수 : 35,203점
전적 : 3,074승 2,434패
점수 : 34,938점
전적 : 309승 32패
점수 : 34,798점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
2 ys0820   7단★ 2,081승 319패 35,438 86.71% korea
3 흑백영화   7단★ 2,633승 213패 35,203 92.52% korea
4 수야아재   7단★ 3,074승 2,434패 34,938 55.81% korea
5 겜티브이   7단★ 309승 32패 34,798 90.62% korea
6 아악   7단★ 422승 158패 34,780 72.76% korea
7 ntsca   7단★ 3,175승 1,827패 34,700 63.47% korea
8 2changho   7단★ 614승 85패 34,656 87.84% korea
9 나데타르   7단★ 501승 86패 34,652 85.35% korea
10 집시여인   7단★ 3,765승 3,256패 34,639 53.62% korea
11 司馬懿   7단★ 365승 142패 34,628 71.99% korea
12 용호쌍빡   7단★ 131승 57패 34,613 69.68% korea
13 ZERO[AI]   7단★ 92승 12패 34,610 88.46% korea
14 고독한런너   7단★ 575승 202패 34,600 74.00% korea
15 슈퍼팬더   7단★ 246승 110패 34,577 69.10% korea
16 김명훈P   7단★ 201승 93패 34,561 68.37% korea
17 입신경지   7단★ 434승 207패 34,558 67.71% korea
18 황태포   7단★ 1,538승 1,144패 34,557 57.35% korea
19 니니니   7단★ 616승 329패 34,550 65.19% korea
20 ddcg   7단★ 598승 417패 34,549 58.92% korea
21 조앤탑   7단★ 23승 5패 34,537 82.14% korea
22 오빠나빠   7단★ 34승 21패 34,527 61.82% korea
23 똑똑한바보   7단★ 620승 404패 34,523 60.55% korea
24 무명왕자   7단★ 335승 207패 34,520 61.81% korea
24 스프링필드   7단★ 488승 401패 34,520 54.89% korea
24 촌식이   7단★ 1,703승 1,413패 34,520 54.65% korea
24 최재영P   7단★ 139승 80패 34,520 63.47% korea
28 속사포★   7단★ 1,395승 1,077패 34,518 56.43% korea
29 작전대국   7단★ 1,142승 836패 34,515 57.74% korea
29 어반자카파   7단★ 198승 85패 34,515 69.96% korea
31 김진휘P   7단★ 111승 57패 34,514 66.07% korea
31 bigd   7단★ 276승 152패 34,514 64.49% korea
33 psh3000   7단★ 1,288승 772패 34,512 62.52% korea
33 곤비한   7단★ 3,356승 2,818패 34,512 54.36% korea
35 ZERGle   7단★ 199승 79패 34,508 71.58% korea
36 아메리카노   7단★ 1,820승 1,770패 34,507 50.70% korea
36 jbs360   7단★ 1,968승 2,005패 34,507 49.53% korea
36 박상진P   7단★ 35승 15패 34,507 70.00% korea
39 바둑도깨비   7단★ 1,673승 1,188패 34,504 58.48% korea
39 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
41 우스꽝   7단★ 80승 32패 34,502 71.43% korea
42 swinger   7단★ 418승 262패 34,501 61.47% korea
43 CHAOS   7단★ 1,138승 1,030패 34,494 52.49% korea
44 박영훈P   7단★ 30승 19패 34,493 61.22% korea
45 이원도P   7단★ 109승 82패 34,491 57.07% korea
45 별의전쟁   7단★ 835승 652패 34,491 56.15% korea
47 설현준P   7단★ 51승 39패 34,486 56.67% korea
47 불패용   7단★ 666승 503패 34,486 56.97% korea
49 뻑수를..   7단★ 3,606승 2,828패 34,484 56.05% korea
50 ugo01   7단★ 1,111승 1,093패 34,483 50.41% korea
51 싸움꾼   7단★ 15승 5패 34,482 75.00% korea
52 피빛우유   7단★ 154승 28패 34,480 84.62% korea
52 magician   7단★ 1,066승 1,052패 34,480 50.33% korea
54 핵사이다   7단★ 130승 105패 34,477 55.32% korea
54 와신상담1   7단★ 567승 316패 34,477 64.21% korea
56 spark   7단★ 21승 11패 34,476 65.63% korea
56 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
58 토이베어   7단★ 31승 12패 34,474 72.09% korea
59 TWICE나연   7단★ 521승 455패 34,472 53.38% korea
60 오제자   7단★ 2,275승 1,800패 34,471 55.83% korea
61 한승주P   7단★ 112승 69패 34,470 61.88% korea
62 2bwithu   7단★ 1,034승 659패 34,467 61.08% korea
63 케르베로스   7단★ 239승 131패 34,465 64.59% korea
64 겸손해지자   7단★ 186승 125패 34,464 59.81% korea
65 내평생소원   7단★ 1,400승 1,119패 34,461 55.58% korea
65 해피엔딩   7단★ 55승 29패 34,461 65.48% korea
67 Chovy☆   7단★ 83승 61패 34,460 57.64% korea
67 가리워진꿈   7단★ 641승 400패 34,460 61.58% korea
69 플레이보이   7단★ 1,680승 1,677패 34,455 50.04% korea
69 옥계짠물   7단★ 2,112승 842패 34,455 71.50% korea
71 1등없는2등   7단★ 30승 15패 34,454 66.67% korea
72 소소신산   7단★ 179승 132패 34,451 57.56% korea
73 양녕대군   7단★ 60승 48패 34,450 55.56% korea
74 Happyless   7단★ 199승 123패 34,448 61.80% korea
75 @천태만상   7단★ 5,740승 1,285패 34,445 81.71% korea
76 비비Q   7단★ 1,631승 1,291패 34,444 55.82% korea
76 한번쯤은   7단★ 422승 186패 34,444 69.41% korea
78 베짱이(P)   7단★ 2,013승 1,778패 34,443 53.10% korea
79 호제리오   7단★ 840승 559패 34,440 60.04% korea
80 hasim52   7단★ 4,542승 4,331패 34,439 51.19% korea
81 초코소라빵   7단★ 1,788승 1,616패 34,438 52.53% korea
81 月響   7단★ 39승 9패 34,438 81.25% korea
83 천사의사랑   7단★ 1,467승 1,323패 34,437 52.58% korea
84 팬텀☆   7단★ 832승 757패 34,435 52.36% korea
84 TWICE쯔위   7단★ 127승 27패 34,435 82.47% korea
86 숨은강자   7단★ 1,475승 743패 34,434 66.50% korea
87 무패기사   7단★ 129승 57패 34,432 69.35% korea
87 돌려차기   7단★ 641승 440패 34,432 59.30% korea
89 관련없는것   7단★ 306승 227패 34,430 57.41% korea
90 송지훈P   7단★ 35승 22패 34,425 61.40% korea
91 허얀돌   7단★ 130승 79패 34,423 62.20% korea
92 스페셜원   7단★ 782승 590패 34,421 57.00% korea
93 융프라우고   7단★ 153승 149패 34,420 50.66% korea
94 도전킹   7단★ 203승 65패 34,419 75.75% korea
95 무적포션   7단★ 1,183승 949패 34,418 55.49% korea
96 안성준P   7단★ 17승 7패 34,417 70.83% korea
96 Second   7단★ 39승 17패 34,417 69.64% korea
98 꼬마나방   7단★ 225승 96패 34,409 70.09% korea
99 불닭볶음   7단★ 284승 263패 34,406 51.92% korea
100 구구구   7단★ 444승 334패 34,404 57.07% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  김명훈P 63승24패
2  최재영P 34승15패
3  설현준P 21승12패
4  강창배P 36승34패
5  chenmodxc 34승0패
6  김진휘P 21승16패
7  이원도P 21승15패
8  ak47sy32 52승0패
9  박주민P 36승32패
10  박상진P 11승5패