Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
1위 : 하수오
전적 : 198승 144패
점수 : 320,020점
2위 : 상WU
전적 : 1,267승 1,350패
점수 : 175,320점
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
전적 : 2,946승 220패
점수 : 35,950점
전적 : 4,412승 3,277패
점수 : 35,711점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 하수오   7단★ 198승 144패 320,020 57.89% korea
2 상WU   7단★ 1,267승 1,350패 175,320 48.41% korea
3 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
3 흑백영화   7단★ 2,946승 220패 35,950 93.05% korea
5 집시여인   7단★ 4,412승 3,277패 35,711 57.38% korea
6 저녁노을   7단★ 563승 36패 35,503 93.99% korea
7 ys0820   7단★ 2,081승 319패 35,438 86.71% korea
8 겜티브이   7단★ 1,034승 77패 35,433 93.07% korea
9 아악   7단★ 565승 161패 35,171 77.82% korea
10 psh3000   7단★ 1,547승 804패 35,121 65.80% korea
11 옥계짠물   7단★ 2,689승 881패 35,064 75.32% korea
12 Dosa007   7단★ 379승 10패 34,866 97.43% korea
13 수야아재   7단★ 3,074승 2,436패 34,855 55.79% korea
14 버팀수   7단★ 1,189승 734패 34,836 61.83% korea
15 babuk1   7단★ 542승 56패 34,766 90.64% korea
16 영월소나무   7단★ 455승 162패 34,756 73.74% korea
17 ntsca   7단★ 3,175승 1,828패 34,674 63.46% korea
18 김진휘P   7단★ 710승 307패 34,653 69.81% korea
19 나데타르   7단★ 501승 86패 34,652 85.35% korea
20 조아수다   7단★ 1,885승 1,549패 34,636 54.89% korea
21 司馬懿   7단★ 365승 142패 34,628 71.99% korea
22 광평대군   7단★ 194승 43패 34,623 81.86% korea
22 ddcg   7단★ 645승 429패 34,623 60.06% korea
24 용호쌍빡   7단★ 131승 57패 34,613 69.68% korea
25 ZERO[AI]   7단★ 92승 12패 34,610 88.46% korea
26 입신경지   7단★ 434승 207패 34,558 67.71% korea
27 황태포   7단★ 1,538승 1,144패 34,557 57.35% korea
28 시몬스   7단★ 259승 249패 34,554 50.98% korea
29 불패용   7단★ 721승 518패 34,553 58.19% korea
30 조앤탑   7단★ 23승 5패 34,537 82.14% korea
31 2bwithu   7단★ 1,073승 664패 34,532 61.77% korea
31 청솔모   7단★ 1,667승 1,130패 34,532 59.60% korea
33 관련없는것   7단★ 321승 228패 34,528 58.47% korea
33 송지훈P   7단★ 610승 314패 34,528 66.02% korea
35 오빠나빠   7단★ 34승 21패 34,527 61.82% korea
36 hasim52   7단★ 4,889승 4,402패 34,523 52.62% korea
36 똑똑한바보   7단★ 620승 404패 34,523 60.55% korea
36 비올레타   7단★ 187승 121패 34,523 60.71% korea
39 안성준P   7단★ 61승 37패 34,521 62.24% korea
40 스프링필드   7단★ 488승 401패 34,520 54.89% korea
40 무명왕자   7단★ 335승 207패 34,520 61.81% korea
42 오뚜기   7단★ 153승 154패 34,519 49.84% korea
42 장도장   7단★ 819승 603패 34,519 57.59% korea
44 구라쟁이   7단★ 1,451승 1,372패 34,516 51.40% korea
45 어반자카파   7단★ 198승 85패 34,515 69.96% korea
46 bigd   7단★ 276승 152패 34,514 64.49% korea
47 박영훈P   7단★ 1,051승 690패 34,513 60.37% korea
48 오나우도3   7단★ 3,348승 3,176패 34,510 51.32% korea
48 정난정   7단★ 282승 66패 34,510 81.03% korea
50 곤비한   7단★ 3,389승 2,823패 34,504 54.56% korea
50 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
52 비주류!   7단★ 37승 8패 34,502 82.22% korea
52 해피엔딩   7단★ 57승 29패 34,502 66.28% korea
54 swinger   7단★ 418승 262패 34,501 61.47% korea
54 ZERGle   7단★ 210승 82패 34,501 71.92% korea
56 jbs360   7단★ 1,985승 2,017패 34,499 49.60% korea
56 Chovy☆   7단★ 85승 61패 34,499 58.22% korea
58 김명훈P   7단★ 217승 101패 34,496 68.24% korea
59 작전대국   7단★ 1,144승 838패 34,495 57.72% korea
60 CHAOS   7단★ 1,138승 1,030패 34,494 52.49% korea
61 ugo01   7단★ 1,343승 1,280패 34,493 51.20% korea
62 별의전쟁   7단★ 835승 652패 34,491 56.15% korea
62 이창석P   7단★ 420승 275패 34,491 60.43% korea
62 플레이보이   7단★ 1,800승 1,787패 34,491 50.18% korea
65 바둑도깨비   7단★ 1,674승 1,189패 34,490 58.47% korea
66 김승진P   7단★ 540승 280패 34,486 65.85% korea
67 뻑수를..   7단★ 3,606승 2,828패 34,484 56.05% korea
68 싸움꾼   7단★ 15승 5패 34,482 75.00% korea
69 아메리카노   7단★ 1,820승 1,771패 34,481 50.68% korea
70 magician   7단★ 1,066승 1,052패 34,480 50.33% korea
70 피빛우유   7단★ 154승 28패 34,480 84.62% korea
72 원성진P   7단★ 125승 83패 34,479 60.10% korea
73 고독한런너   7단★ 589승 208패 34,478 73.90% korea
74 핵사이다   7단★ 130승 105패 34,477 55.32% korea
75 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
75 촌식이   7단★ 1,705승 1,415패 34,476 54.65% korea
75 spark   7단★ 21승 11패 34,476 65.63% korea
78 내평생소원   7단★ 1,402승 1,120패 34,475 55.59% korea
78 홍성지P   7단★ 50승 33패 34,475 60.24% korea
80 양녕대군   7단★ 61승 48패 34,474 55.96% korea
80 토이베어   7단★ 31승 12패 34,474 72.09% korea
80 소소신산   7단★ 180승 132패 34,474 57.69% korea
83 다뜨루와   7단★ 395승 73패 34,473 84.40% korea
84 darkside   7단★ 258승 137패 34,472 65.32% korea
85 유오성P   7단★ 715승 503패 34,471 58.70% korea
86 정신일도   7단★ 274승 40패 34,469 87.26% korea
87 속사포★   7단★ 1,395승 1,079패 34,466 56.39% korea
87 한승주P   7단★ 243승 149패 34,466 61.99% korea
87 돌려차기   7단★ 648승 443패 34,466 59.40% korea
90 최기훈P   7단★ 1,616승 1,621패 34,463 49.92% korea
90 오제자   7단★ 2,288승 1,808패 34,463 55.86% korea
90 슈퍼팬더   7단★ 326승 157패 34,463 67.49% korea
93 가리워진꿈   7단★ 641승 400패 34,460 61.58% korea
93 이영구P   7단★ 53승 27패 34,460 66.25% korea
95 우스꽝   7단★ 82승 34패 34,457 70.69% korea
96 1등없는2등   7단★ 30승 15패 34,454 66.67% korea
96 한우진P   7단★ 339승 224패 34,454 60.21% korea
98 Happyless   7단★ 199승 123패 34,448 61.80% korea
99 82라이어   7단★ 149승 43패 34,445 77.60% korea
99 갓초아♡   7단★ 182승 162패 34,445 52.91% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  유오성P 121승59패
2  최기훈P 137승80패
3  진시영P 90승80패
4  김다빈P 64승72패
5  조상연P 73승82패
6  이원도P 62승49패
7  김윤태P 65승83패
8  이영구P 40승16패
9  최홍윤P 32승78패
10  송지훈P 32승15패