Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
1위 : 천황명
전적 : 610승 610패
점수 : 301,100점
전적 : 4,091승 4,157패
점수 : 187,715점
3위 : ahdahd
전적 : 1,777승 162패
점수 : 35,950점
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
전적 : 2,946승 220패
점수 : 35,950점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 천황명   7단★ 610승 610패 301,100 50.00% korea
2 이자녹스   7단★ 4,091승 4,157패 187,715 49.60% korea
3 ahdahd   7단★ 1,777승 162패 35,950 91.65% korea
3 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
3 흑백영화   7단★ 2,946승 220패 35,950 93.05% korea
6 집시여인   7단★ 4,412승 3,277패 35,711 57.38% korea
7 ys0820   7단★ 2,081승 319패 35,438 86.71% korea
8 겜티브이   7단★ 961승 76패 35,245 92.67% korea
9 아악   7단★ 562승 161패 35,161 77.73% korea
10 psh3000   7단★ 1,547승 804패 35,121 65.80% korea
11 옥계짠물   7단★ 2,674승 881패 35,019 75.22% korea
12 Dosa007   7단★ 379승 10패 34,866 97.43% korea
13 수야아재   7단★ 3,074승 2,436패 34,855 55.79% korea
14 babuk1   7단★ 542승 56패 34,766 90.64% korea
15 버팀수   7단★ 1,157승 734패 34,714 61.18% korea
16 ntsca   7단★ 3,175승 1,827패 34,700 63.47% korea
17 나데타르   7단★ 501승 86패 34,652 85.35% korea
18 조아수다   7단★ 1,885승 1,549패 34,636 54.89% korea
19 司馬懿   7단★ 365승 142패 34,628 71.99% korea
20 ddcg   7단★ 645승 429패 34,623 60.06% korea
21 에콰도르   7단★ 407승 127패 34,617 76.22% korea
22 용호쌍빡   7단★ 131승 57패 34,613 69.68% korea
23 ZERO[AI]   7단★ 92승 12패 34,610 88.46% korea
24 광평대군   7단★ 192승 43패 34,600 81.70% korea
25 입신경지   7단★ 434승 207패 34,558 67.71% korea
26 황태포   7단★ 1,538승 1,144패 34,557 57.35% korea
27 불패용   7단★ 721승 518패 34,553 58.19% korea
28 조앤탑   7단★ 23승 5패 34,537 82.14% korea
29 관련없는것   7단★ 321승 228패 34,528 58.47% korea
30 오빠나빠   7단★ 34승 21패 34,527 61.82% korea
31 똑똑한바보   7단★ 620승 404패 34,523 60.55% korea
31 비올레타   7단★ 187승 121패 34,523 60.71% korea
33 김진휘P   7단★ 683승 303패 34,521 69.27% korea
33 안성준P   7단★ 61승 37패 34,521 62.24% korea
35 스프링필드   7단★ 488승 401패 34,520 54.89% korea
35 무명왕자   7단★ 335승 207패 34,520 61.81% korea
37 오뚜기   7단★ 153승 154패 34,519 49.84% korea
37 장도장   7단★ 819승 603패 34,519 57.59% korea
39 어반자카파   7단★ 198승 85패 34,515 69.96% korea
40 bigd   7단★ 276승 152패 34,514 64.49% korea
41 2bwithu   7단★ 1,062승 663패 34,512 61.57% korea
42 정난정   7단★ 282승 66패 34,510 81.03% korea
42 오나우도3   7단★ 3,348승 3,176패 34,510 51.32% korea
44 송지훈P   7단★ 509승 271패 34,508 65.26% korea
45 곤비한   7단★ 3,389승 2,823패 34,504 54.56% korea
45 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
47 해피엔딩   7단★ 57승 29패 34,502 66.28% korea
48 swinger   7단★ 418승 262패 34,501 61.47% korea
48 ZERGle   7단★ 210승 82패 34,501 71.92% korea
50 Chovy☆   7단★ 85승 61패 34,499 58.22% korea
51 김명훈P   7단★ 217승 101패 34,496 68.24% korea
52 작전대국   7단★ 1,144승 838패 34,495 57.72% korea
52 달구벌스타   7단★ 899승 653패 34,495 57.93% korea
54 CHAOS   7단★ 1,138승 1,030패 34,494 52.49% korea
55 별의전쟁   7단★ 835승 652패 34,491 56.15% korea
56 박상진P   7단★ 130승 62패 34,488 67.71% korea
56 문민종P   7단★ 29승 26패 34,488 52.73% korea
58 한우진P   7단★ 337승 221패 34,486 60.39% korea
59 뻑수를..   7단★ 3,606승 2,828패 34,484 56.05% korea
60 싸움꾼   7단★ 15승 5패 34,482 75.00% korea
61 아메리카노   7단★ 1,820승 1,771패 34,481 50.68% korea
62 magician   7단★ 1,066승 1,052패 34,480 50.33% korea
62 피빛우유   7단★ 154승 28패 34,480 84.62% korea
64 ugo01   7단★ 1,322승 1,272패 34,478 50.96% korea
64 바둑도깨비   7단★ 1,673승 1,189패 34,478 58.46% korea
64 고독한런너   7단★ 589승 208패 34,478 73.90% korea
67 핵사이다   7단★ 130승 105패 34,477 55.32% korea
68 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
68 촌식이   7단★ 1,705승 1,415패 34,476 54.65% korea
68 spark   7단★ 21승 11패 34,476 65.63% korea
71 내평생소원   7단★ 1,402승 1,120패 34,475 55.59% korea
72 토이베어   7단★ 31승 12패 34,474 72.09% korea
72 양녕대군   7단★ 61승 48패 34,474 55.96% korea
72 소소신산   7단★ 180승 132패 34,474 57.69% korea
75 jbs360   7단★ 1,982승 2,015패 34,473 49.59% korea
76 darkside   7단★ 258승 137패 34,472 65.32% korea
76 진시영P   7단★ 284승 232패 34,472 55.04% korea
78 최재영P   7단★ 486승 275패 34,471 63.86% korea
79 정신일도   7단★ 274승 40패 34,469 87.26% korea
80 속사포★   7단★ 1,395승 1,079패 34,466 56.39% korea
80 한승주P   7단★ 243승 149패 34,466 61.99% korea
80 돌려차기   7단★ 648승 443패 34,466 59.40% korea
83 이창석P   7단★ 404승 266패 34,464 60.30% korea
84 오제자   7단★ 2,288승 1,808패 34,463 55.86% korea
84 홍성지P   7단★ 48승 32패 34,463 60.00% korea
86 가리워진꿈   7단★ 641승 400패 34,460 61.58% korea
87 이원도P   7단★ 1,422승 1,000패 34,458 58.71% korea
88 우스꽝   7단★ 82승 34패 34,457 70.69% korea
89 허영락P   7단★ 23승 17패 34,455 57.50% korea
90 1등없는2등   7단★ 30승 15패 34,454 66.67% korea
90 원성진P   7단★ 124승 83패 34,454 59.90% korea
92 김승진P   7단★ 502승 266패 34,450 65.36% korea
92 유오성P   7단★ 524승 400패 34,450 56.71% korea
94 Happyless   7단★ 199승 123패 34,448 61.80% korea
95 82라이어   7단★ 149승 43패 34,445 77.60% korea
95 @천태만상   7단★ 5,740승 1,285패 34,445 81.71% korea
95 갓초아♡   7단★ 182승 162패 34,445 52.91% korea
98 베짱이(P)   7단★ 2,021승 1,785패 34,444 53.10% korea
99 만리장성★   7단★ 1,169승 1,121패 34,440 51.05% korea
99 호제리오   7단★ 840승 559패 34,440 60.04% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  최기훈P 149승152패
2  김다빈P 111승121패
3  이원도P 141승79패
4  박재근P 50승49패
5  송규상P 37승35패
6  송지훈P 65승48패
7  안정기P 99승58패
8  위태웅P 39승39패
9  박영훈P 82승67패
10  원제훈P 44승62패