oro 세계 인터넷바둑의 허브
  • 겜임&채널
Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
2위 : ys0820
전적 : 2,081승 319패
점수 : 35,438점
3위 : ntsca
전적 : 3,175승 1,827패
점수 : 34,700점
전적 : 501승 86패
점수 : 34,652점
전적 : 129승 56패
점수 : 34,639점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
2 ys0820   7단★ 2,081승 319패 35,438 86.71% korea
3 ntsca   7단★ 3,175승 1,827패 34,700 63.47% korea
4 나데타르   7단★ 501승 86패 34,652 85.35% korea
5 용호쌍빡   7단★ 129승 56패 34,639 69.73% korea
6 司馬懿   7단★ 365승 142패 34,628 71.99% korea
7 ddcg   7단★ 439승 343패 34,612 56.14% korea
8 ZERO[AI]   7단★ 92승 12패 34,610 88.46% korea
9 어반자카파   7단★ 187승 80패 34,566 70.04% korea
10 황태포   7단★ 1,538승 1,144패 34,557 57.35% korea
11 4월이야기   7단★ 827승 477패 34,556 63.42% korea
12 장도장   7단★ 613승 447패 34,533 57.83% korea
13 2changho   7단★ 220승 32패 34,524 87.30% korea
14 무명왕자   7단★ 335승 207패 34,520 61.81% korea
15 bigd   7단★ 276승 152패 34,514 64.49% korea
16 magician   7단★ 1,022승 1,015패 34,510 50.17% korea
17 117117   7단★ 1,238승 834패 34,505 59.75% korea
18 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
19 만리장성★   7단★ 879승 879패 34,500 50.00% korea
20 카페인   7단★ 168승 76패 34,498 68.85% korea
21 우스꽝   7단★ 14승 8패 34,497 63.64% korea
22 뻑수를..   7단★ 2,990승 2,328패 34,493 56.22% korea
23 별의전쟁   7단★ 835승 652패 34,491 56.15% korea
24 당대불패   7단★ 1,179승 805패 34,488 59.43% korea
25 작전대국   7단★ 423승 316패 34,487 57.24% korea
26 피빛우유   7단★ 154승 28패 34,480 84.62% korea
27 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
28 스페셜원   7단★ 667승 510패 34,472 56.67% korea
29 파천왕   7단★ 10,034승 7,951패 34,467 55.79% korea
30 소소신산   7단★ 109승 93패 34,451 53.96% korea
31 Happyless   7단★ 199승 123패 34,448 61.80% korea
32 @천태만상   7단★ 5,740승 1,285패 34,445 81.71% korea
33 무패기사   7단★ 128승 56패 34,438 69.57% korea
34 세점깔아   7단★ 718승 461패 34,430 60.90% korea
35 잘두고싶다   7단★ 53승 28패 34,429 65.43% korea
35 가즈아아   7단★ 161승 44패 34,429 78.54% korea
37 학교괴담   7단★ 189승 150패 34,428 55.75% korea
38 너보단잘둬   7단★ 70승 46패 34,426 60.34% korea
39 시야웨이치   7단★ 571승 591패 34,425 49.14% korea
40 도전킹   7단★ 203승 65패 34,419 75.75% korea
41 freestyle   7단★ 275승 238패 34,414 53.61% korea
42 꿈을향해서   7단★ 735승 525패 34,412 58.33% korea
42 한바연3조   7단★ 142승 61패 34,412 69.95% korea
44 조앤탑   7단★ 15승 5패 34,409 75.00% korea
44 ktj2549   7단★ 1,818승 1,247패 34,409 59.31% korea
46 비올레타   7단★ 33승 16패 34,407 67.35% korea
47 불닭볶음   7단★ 284승 263패 34,406 51.92% korea
47 불족발   7단★ 1,730승 1,629패 34,406 51.50% korea
49 삼태극   7단★ 172승 38패 34,403 81.90% korea
50 가리워진꿈   7단★ 570승 380패 34,399 60.00% korea
50 cna8647   7단★ 273승 149패 34,399 64.69% korea
52 B그리핀   7단★ 564승 507패 34,394 52.66% korea
53 스프링필드   7단★ 474승 395패 34,387 54.55% korea
54 꼬부기☆   7단★ 159승 148패 34,384 51.79% korea
55 달빛텍사스   7단★ 2,123승 2,149패 34,382 49.70% korea
55 blink1   7단★ 317승 224패 34,382 58.60% korea
57 베짱이(P)   7단★ 1,316승 1,213패 34,378 52.04% korea
58 방탄유리   7단★ 214승 162패 34,376 56.91% korea
59 swinger   7단★ 387승 250패 34,375 60.75% korea
60 여름향기★   7단★ 1,783승 1,291패 34,372 58.00% korea
61 코파리   7단★ 467승 306패 34,370 60.41% korea
62 singoon1   7단★ 267승 99패 34,369 72.95% korea
63 융프라우고   7단★ 81승 80패 34,366 50.31% korea
63 ambition   7단★ 161승 153패 34,366 51.27% korea
65 케르베로스   7단★ 97승 49패 34,362 66.44% korea
65 카라멜로잉   7단★ 251승 137패 34,362 64.69% korea
65 공격만한다   7단★ 388승 238패 34,362 61.98% korea
65 아메리카노   7단★ 1,508승 1,594패 34,362 48.61% korea
69 구구구   7단★ 439승 332패 34,361 56.94% korea
70 키르아   7단★ 286승 126패 34,360 69.42% korea
71 플레이보이   7단★ 1,529승 1,542패 34,356 49.79% korea
72 용또지   7단★ 408승 359패 34,354 53.19% korea
73 설레발☆   7단★ 102승 39패 34,351 72.34% korea
74 jbs360   7단★ 1,577승 1,646패 34,349 48.93% korea
74 슬픈비밀   7단★ 1,978승 1,622패 34,349 54.94% korea
76 신조대협™   7단★ 83승 44패 34,348 65.35% korea
77 흑백영화   7단★ 1,655승 162패 34,347 91.08% korea
78 tmdqhdeh   7단★ 88승 39패 34,346 69.29% korea
79 코미테셤   7단★ 360승 92패 34,345 79.65% korea
80 더위사냥   7단★ 85승 76패 34,341 52.80% korea
80 존멋보스   7단★ 174승 165패 34,341 51.33% korea
82 지옥출신   7단★ 801승 755패 34,340 51.48% korea
83 XIII   7단★ 271승 44패 34,339 86.03% korea
84 자체다   7단★ 98승 55패 34,333 64.05% korea
85 Second   7단★ 23승 9패 34,331 71.88% korea
86 외론사냥꾼   7단★ 199승 142패 34,330 58.36% korea
87 코알남푠   7단★ 183승 46패 34,326 79.91% korea
88 옥계짠물   7단★ 995승 714패 34,323 58.22% korea
89 go9dan   7단★ 92승 6패 34,322 93.88% korea
90 전설을쓰다   7단★ 820승 782패 34,319 51.19% korea
91 rain♡   7단★ 205승 56패 34,318 78.54% korea
91 조천일출   7단★ 318승 110패 34,318 74.30% korea
93 07kma   7단★ 1,074승 976패 34,317 52.39% korea
94 APPLE   7단★ 1,076승 804패 34,314 57.23% korea
95 AllKo   7단★ 446승 330패 34,313 57.47% korea
95 이슈아   7단★ 58승 14패 34,313 80.56% korea
97 우주소녀☆   7단★ 187승 118패 34,312 61.31% korea
98 설리☆   7단★ 675승 666패 34,311 50.34% korea
99 아악   7단★ 333승 156패 34,310 68.10% korea
99 이른하교   7단★ 54승 23패 34,310 70.13% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  chenmodxc 269승225패
2  ppsh41 136승121패
3  js0007 138승107패
4  powerful7 286승183패
5  뻑수를.. 130승80패
6  hgdyl1 97승53패
7  ak47sy32 355승209패
8  jbs360 92승116패
9  초코소라빵 57승89패
10  시야웨이치 73승74패