Home > 고수랭킹 >월간랭킹
월간랭킹 연도
이달의 오로바둑 최강은?
  • 월간랭킹은 자신에게 걸린 베팅액과 총 베팅횟수, 승률, 대국수를 기준으로 산정됩니다.
  • 베팅액이 크고, 베팅자가 많을수록 점수획득에 유리합니다. 대국수와 승률도 중요한 요소로 반영됩니다.
  • 월간랭킹 집계대상은 대국자 합계 500만 포인트 이상, 50수 이상 진행된 베팅된 대국에 한합니다.
[월간랭킹 상위랭커에게는?]

최종 데이터 2023/01/27
1위 : 최기훈P
전적 : 110승 103패
점수 : 8,883,964점
2위 : 이창석P
전적 : 44승 30패
점수 : 6,337,296점
3위 : 위태웅P
전적 : 39승 42패
점수 : 4,342,680점
4위 : 유재호P
전적 : 35승 79패
점수 : 3,660,787점
5위 : yoasobi
전적 : 57승 48패
점수 : 3,095,020점
순위 대화명 기력 월간 레이팅 전적 승률 점수
1   최기훈P 6단P 110승 103패 51.64% 8,883,964
2   이창석P 8단P 44승 30패 59.46% 6,337,296
3   위태웅P 5단P 39승 42패 48.15% 4,342,680
4   유재호P 7단P 35승 79패 30.70% 3,660,787
5   yoasobi 7단★ 57승 48패 54.29% 3,095,020
6  ak47sy32 7단★ 50승 59패 45.87% 3,051,492
7  유창주P 3단P 32승 27패 54.24% 2,797,925
8  rongyi 7단★ 41승 16패 71.93% 2,737,314
9  chenmodxc 7단★ 56승 17패 76.71% 2,554,943
10  ugo01 7단★ 31승 16패 65.96% 1,452,715
11  송지훈P 8단P 13승 5패 72.22% 1,379,275
12  이춘규P 7단P 21승 23패 47.73% 1,263,475
13  yanyuyixi 7단★ 17승 25패 40.48% 1,000,209
14  magicizi 7단★ 32승 49패 39.51% 953,356
15  김진휘P 6단P 9승 6패 60.00% 886,326
16  최재영P 6단P 14승 6패 70.00% 884,265
17  이원도P 9단P 16승 6패 72.73% 843,237
18  powerful7 7단★ 13승 5패 72.22% 748,984
19  fujianheng 7단★ 15승 21패 41.67% 622,861
20  한우진P 5단P 10승 5패 66.67% 593,477
21  진시영P 9단P 5승 2패 71.43% 519,101
22  wyzqah 7단★ 9승 9패 50.00% 476,844
23  백현우P 4단P 4승 9패 30.77% 431,866
24  정우진P 3단P 8승 16패 33.33% 316,899
25  xinyucs 7단★ 6승 4패 60.00% 255,057
26  박현수P 4단P 5승 4패 55.56% 251,032
27  sxtm123 7단★ 15승 11패 57.69% 246,208
28  박영훈P 9단P 4승 9패 30.77% 231,719
29  박상진P 6단P 4승 4패 50.00% 202,155
30  ssddddjj 7단★ 4승 1패 80.00% 197,504
31  08020223 7단★ 7승 2패 77.78% 196,715
32  김민서P 2단P 18승 14패 56.25% 191,975
33  대마킬러™ 7단★ 35승 17패 67.31% 184,805
34  김지명P 4단P 6승 11패 35.29% 176,124
35  원제훈P 2단P 4승 3패 57.14% 172,589
36  이의현P 3단P 4승 7패 36.36% 162,591
37  윤성식P 2단P 2승 7패 22.22% 153,051
38  lovevivien 7단★ 25승 20패 55.56% 128,430
39  허영락P 3단P 3승 1패 75.00% 119,977
40  모던보이 7단★ 18승 24패 42.86% 117,656
41  행복한시간 7단★ 42승 51패 45.16% 108,733
42  박재근P 4단P 2승 2패 50.00% 98,917
43  yhbelly 7단★ 58승 56패 50.88% 86,882
44  박주민P 3단P 2승 6패 25.00% 83,253
45  김영삼P 9단P 1승 3패 25.00% 74,242
46  기민찬P 1단P 10승 17패 37.04% 70,498
47  최민서P 3단P 2승 4패 33.33% 68,177
48  잠꾸러기왕 7단★ 2승 3패 40.00% 62,923
49  진형12 7단★ 27승 19패 58.70% 54,018
50  강병권P 5단P 1승 3패 25.00% 52,611
51  pppppzzzzz 7단★ 1승 1패 50.00% 48,497
52  홍무진P 5단P 2승 0패 100.00% 46,002
53  최홍윤P 4단P 1승 5패 16.67% 43,276
54  비비킹 7단★ 1승 4패 20.00% 39,345
55  김기언P 1단P 5승 3패 62.50% 37,780
56  구라쟁이 7단★ 7승 7패 50.00% 35,022
57  흑백소년 7단★ 9승 10패 47.37% 31,822
58  dokodemo11 7단★ 23승 18패 56.10% 29,126
59  mysteryguy 7단★ 27승 17패 61.36% 24,216
60  질주왕 7단★ 92승 81패 53.18% 22,972
61  time 7단★ 95승 78패 54.91% 20,632
62  김윤태P 1단P 0승 4패 0.00% 20,270
63  주치홍P 3단P 0승 1패 0.00% 20,096
64  1997 7단★ 39승 32패 54.93% 15,490
65  임경찬P 1단P 2승 6패 25.00% 15,014
66  정수정 7단★ 28승 26패 51.85% 13,842
67  김상윤P 7단★ 4승 5패 44.44% 13,609
68  달구벌스타 7단★ 4승 1패 80.00% 13,268
69  임진욱P 1단P 0승 3패 0.00% 13,167
70  강지범P 2단P 2승 4패 33.33% 12,955
71  오승민P 2단P 2승 1패 66.67% 11,834
72  썩은칼 7단★ 48승 31패 60.76% 10,833
73  disbiso 7단★ 11승 13패 45.83% 10,242
74  aespa 7단★ 4승 3패 57.14% 10,148
75  김흥진 7단★ 32승 8패 80.00% 8,980
76  cosmic01 7단★ 23승 8패 74.19% 8,956
77  비니에몽 7단★ 7승 5패 58.33% 8,370
78  최정관P 1단P 1승 1패 50.00% 8,271
79  RP충전소 7단★ 4승 5패 44.44% 8,168
80  ksxyh1 7단★ 0승 3패 0.00% 7,816
81  알펜시아. 7단★ 25승 36패 40.98% 7,401
82  tobe7 7단★ 32승 39패 45.07% 6,677
83  사심방송 7단★ 13승 19패 40.63% 6,462
84  you1114 7단★ 27승 14패 65.85% 6,340
85  강지훈P 4단P 2승 0패 100.00% 5,767
86  비질런트 7단★ 24승 13패 64.86% 5,741
87  마이너인생 7단★ 12승 6패 66.67% 5,697
88  매운불닭 7단★ 3승 5패 37.50% 5,486
89  크크크 7단★ 5승 3패 62.50% 5,476
90  festung 7단★ 22승 53패 29.33% 5,150
91  초특급12 7단★ 11승 17패 39.29% 5,127
92  한마리러쉬 7단★ 1승 0패 100.00% 5,109
93  fantasy 7단★ 18승 9패 66.67% 5,052
94  CARAT 7단★ 0승 5패 0.00% 4,745
95  오뚜기 7단★ 0승 2패 0.00% 4,725
96  yhsh 7단★ 18승 29패 38.30% 4,713
97  김주아P 2단P 1승 3패 25.00% 4,692
98  linzijie 7단★ 1승 3패 25.00% 4,679
99  선비도현 7단★ 20승 5패 80.00% 4,643
100  risupapa 7단★ 10승 21패 32.26% 4,424
  • 베팅된 포인트 500만 이상의 대국만 집계됩니다.
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  이창석P 118승95패
2  최기훈P 173승154패
3  yoasobi 145승0패
4  이의현P 68승108패
5  rongyi 94승0패
6  yanyuyixi 115승0패
7  위태웅P 39승42패
8  김진휘P 35승19패
9  유재호P 41승93패
10  유창주P 49승45패