oro 세계 인터넷바둑의 허브
  • 겜임&채널
Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
2위 : ys0820
전적 : 2,081승 319패
점수 : 35,438점
3위 : 도우미S
전적 : 10승 11패
점수 : 35,000점
4위 : ntsca
전적 : 3,175승 1,827패
점수 : 34,700점
전적 : 501승 86패
점수 : 34,652점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
2 ys0820   7단★ 2,081승 319패 35,438 86.71% korea
3 도우미S   7단★ 10승 11패 35,000 47.62% korea
4 ntsca   7단★ 3,175승 1,827패 34,700 63.47% korea
5 나데타르   7단★ 501승 86패 34,652 85.35% korea
6 용호쌍빡   7단★ 129승 56패 34,639 69.73% korea
7 司馬懿   7단★ 365승 142패 34,628 71.99% korea
8 ZERO[AI]   7단★ 92승 12패 34,610 88.46% korea
9 어반자카파   7단★ 187승 80패 34,566 70.04% korea
10 황태포   7단★ 1,538승 1,144패 34,557 57.35% korea
11 2changho   7단★ 213승 30패 34,546 87.65% korea
12 똑똑한바보   7단★ 420승 235패 34,532 64.12% korea
13 뻑수를..   7단★ 2,784승 2,201패 34,522 55.85% korea
14 bigd   7단★ 276승 152패 34,514 64.49% korea
15 magician   7단★ 1,022승 1,015패 34,510 50.17% korea
16 ddcg   7단★ 414승 339패 34,508 54.98% korea
17 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
18 카페인   7단★ 168승 76패 34,498 68.85% korea
19 케르베로스   7단★ 54승 22패 34,479 71.05% korea
20 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
21 융프라우고   7단★ 45승 41패 34,475 52.33% korea
22 세점깔아   7단★ 718승 460패 34,455 60.95% korea
23 117117   7단★ 1,213승 816패 34,450 59.78% korea
24 Happyless   7단★ 199승 123패 34,448 61.80% korea
25 @천태만상   7단★ 5,740승 1,285패 34,445 81.71% korea
26 무패기사   7단★ 128승 56패 34,438 69.57% korea
27 도전킹   7단★ 203승 65패 34,419 75.75% korea
28 꿈을향해서   7단★ 735승 525패 34,412 58.33% korea
28 한바연3조   7단★ 142승 61패 34,412 69.95% korea
30 freestyle   7단★ 260승 229패 34,411 53.17% korea
30 작전대국   7단★ 388승 287패 34,411 57.48% korea
32 불족발   7단★ 1,730승 1,629패 34,406 51.50% korea
32 불닭볶음   7단★ 284승 263패 34,406 51.92% korea
34 삼태극   7단★ 172승 38패 34,403 81.90% korea
35 식스센스   7단★ 326승 264패 34,400 55.25% korea
36 cna8647   7단★ 273승 149패 34,399 64.69% korea
36 가리워진꿈   7단★ 570승 380패 34,399 60.00% korea
38 시야웨이치   7단★ 452승 484패 34,386 48.29% korea
39 SITIZEN   7단★ 1,464승 524패 34,382 73.64% korea
40 스프링필드   7단★ 473승 394패 34,381 54.56% korea
41 방탄유리   7단★ 214승 162패 34,376 56.91% korea
42 여름향기★   7단★ 1,783승 1,291패 34,372 58.00% korea
43 흑백영화   7단★ 1,432승 143패 34,371 90.92% korea
43 달빛텍사스   7단★ 2,111승 2,136패 34,371 49.71% korea
43 SINN   7단★ 13,167승 4,498패 34,371 74.54% korea
46 singoon1   7단★ 267승 99패 34,369 72.95% korea
47 속사포★   7단★ 911승 706패 34,368 56.34% korea
48 ambition   7단★ 161승 153패 34,366 51.27% korea
49 관련없는것   7단★ 172승 129패 34,363 57.14% korea
50 공격만한다   7단★ 388승 238패 34,362 61.98% korea
50 카라멜로잉   7단★ 251승 137패 34,362 64.69% korea
52 구구구   7단★ 439승 332패 34,361 56.94% korea
53 키르아   7단★ 286승 126패 34,360 69.42% korea
53 rain♡   7단★ 205승 55패 34,360 78.85% korea
55 설레발☆   7단★ 102승 39패 34,351 72.34% korea
56 슬픈비밀   7단★ 1,978승 1,622패 34,349 54.94% korea
57 신조대협™   7단★ 83승 44패 34,348 65.35% korea
57 CHAOS   7단★ 891승 825패 34,348 51.92% korea
59 tmdqhdeh   7단★ 88승 39패 34,346 69.29% korea
60 B그리핀   7단★ 498승 437패 34,342 53.26% korea
61 지옥출신   7단★ 801승 755패 34,340 51.48% korea
62 XIII   7단★ 271승 44패 34,339 86.03% korea
63 자체다   7단★ 98승 55패 34,333 64.05% korea
64 Second   7단★ 23승 9패 34,331 71.88% korea
65 외론사냥꾼   7단★ 199승 142패 34,330 58.36% korea
66 코알남푠   7단★ 183승 46패 34,326 79.91% korea
67 go9dan   7단★ 92승 6패 34,322 93.88% korea
68 전설을쓰다   7단★ 820승 782패 34,319 51.19% korea
69 조천일출   7단★ 318승 110패 34,318 74.30% korea
70 DM.킬러   7단★ 26승 23패 34,317 53.06% korea
70 07kma   7단★ 1,074승 976패 34,317 52.39% korea
72 설리☆   7단★ 655승 647패 34,314 50.31% korea
73 이슈아   7단★ 58승 14패 34,313 80.56% korea
74 우주소녀☆   7단★ 187승 118패 34,312 61.31% korea
75 가즈아아   7단★ 145승 35패 34,310 80.56% korea
75 초코소라빵   7단★ 1,459승 1,273패 34,310 53.40% korea
77 qwe7777   7단★ 234승 92패 34,309 71.78% korea
78 shay   7단★ 1,718승 1,238패 34,306 58.12% korea
78 살인美수   7단★ 94승 86패 34,306 52.22% korea
80 만리장성★   7단★ 717승 748패 34,305 48.94% korea
81 ...오후   7단★ 123승 59패 34,304 67.58% korea
82 warp2012   7단★ 355승 187패 34,303 65.50% korea
83 이른하교   7단★ 51승 22패 34,302 69.86% korea
83 angel♥   7단★ 31승 45패 34,302 40.79% korea
85 골든글로리   7단★ 400승 362패 34,301 52.49% korea
85 딸기라떼짱   7단★ 17승 21패 34,301 44.74% korea
87 hoppe   7단★ 400승 265패 34,297 60.15% korea
87 jbs360   7단★ 1,450승 1,490패 34,297 49.32% korea
89 번리   7단★ 1,483승 1,086패 34,287 57.73% korea
90 옥계짠물   7단★ 963승 711패 34,286 57.53% korea
91 사카닭   7단★ 192승 95패 34,284 66.90% korea
92 팬텀☆   7단★ 408승 377패 34,280 51.97% korea
93 별의전쟁   7단★ 827승 652패 34,279 55.92% korea
93 달구벌스타   7단★ 764승 562패 34,279 57.62% korea
95 gunners   7단★ 847승 520패 34,272 61.96% korea
95 900502   7단★ 624승 154패 34,272 80.21% korea
97 잠꾸러기왕   7단★ 365승 242패 34,271 60.13% korea
98 스크린앙마   7단★ 231승 35패 34,269 86.84% korea
98 석류맛사탕   7단★ 733승 403패 34,269 64.52% korea
100 선과장   7단★ 283승 1패 34,268 99.65% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  ppsh41 37승18패
2  powerful7 51승40패
3  뻑수를.. 33승23패
4  융프라우고 27승22패
5  ak47sy32 41승37패
6  똑똑한바보 15승5패
7  chenmodxc 25승12패
8  만리장성★ 26승25패
9  번리 45승28패
10  시야웨이치 11승12패