oro 세계 인터넷바둑의 허브
  • 겜임&채널
Home > 고수랭킹 >WRS랭킹(국내)
WRS랭킹(국내)
인터넷바둑 세계챔피언은?
  • WRS(World Rating System) 랭킹은 사이버오로가 고안한 레이팅 시스템에 의하여 집계됩니다.
  • 레이팅은 이기면 점수가 올라가고 지면 점수가 깎이되, 상대에 따라 점수 변동폭이 다릅니다.
  • 레이팅에 반영되는 항목은 기본공식[RP(new) = RP(old) + C(S-P)], 연승 및 연패, 승률 3가지입니다.
[WRS랭킹 산정방법 자세히 보기]
전적 : 2,773승 997패
점수 : 35,950점
전적 : 581승 74패
점수 : 35,782점
3위 : ys0820
전적 : 1,853승 310패
점수 : 35,088점
4위 : wertt22
전적 : 681승 51패
점수 : 34,960점
전적 : 501승 86패
점수 : 34,652점
순위 대화명 기력 레이팅 전적 RP 승률 국가
1 경북서점   7단★ 2,773승 997패 35,950 73.55% korea
2 아궁다리   7단★ 581승 74패 35,782 88.70% korea
3 ys0820   7단★ 1,853승 310패 35,088 85.67% korea
4 wertt22   7단★ 681승 51패 34,960 93.03% korea
5 나데타르   7단★ 501승 86패 34,652 85.35% korea
6 용호쌍빡   7단★ 129승 56패 34,639 69.73% korea
7 황태포   7단★ 1,538승 1,143패 34,604 57.37% korea
8 shay   7단★ 1,301승 860패 34,553 60.20% korea
9 뻑수를..   7단★ 1,728승 1,345패 34,530 56.23% korea
10 바둑마왕   7단★ 273승 225패 34,516 54.82% korea
11 무패기사   7단★ 96승 37패 34,514 72.18% korea
12 카라멜로잉   7단★ 165승 88패 34,505 65.22% korea
13 zsxnsm   7단★ 98승 0패 34,504 100.00% korea
14 흑백영화   7단★ 763승 65패 34,503 92.15% korea
15 우주소녀☆   7단★ 141승 75패 34,501 65.28% korea
16 킬러본능   7단★ 1,795승 1,536패 34,500 53.89% korea
17 카페인   7단★ 168승 76패 34,498 68.85% korea
18 여름향기★   7단★ 1,595승 1,137패 34,495 58.38% korea
19 yh7525   7단★ 514승 320패 34,491 61.63% korea
20 어반자카파   7단★ 158승 72패 34,489 68.70% korea
20 4월이야기   7단★ 573승 336패 34,489 63.04% korea
22 호제리오   7단★ 605승 377패 34,484 61.61% korea
23 스페셜원   7단★ 517승 363패 34,483 58.75% korea
24 아메리카노   7단★ 1,239승 1,344패 34,482 47.97% korea
25 세점깔아   7단★ 716승 458패 34,478 60.99% korea
26 삼둥이   7단★ 65승 40패 34,476 61.90% korea
27 한바연3조   7단★ 96승 33패 34,475 74.42% korea
28 비비Q   7단★ 1,547승 1,219패 34,470 55.93% korea
28 베짱이(P)   7단★ 104승 68패 34,470 60.47% korea
30 꿈을향해서   7단★ 556승 378패 34,466 59.53% korea
31 당대불패   7단★ 610승 392패 34,446 60.88% korea
32 시시해   7단★ 107승 63패 34,444 62.94% korea
33 가리워진꿈   7단★ 414승 267패 34,443 60.79% korea
34 magician   7단★ 1,017승 1,013패 34,438 50.10% korea
35 오제자   7단★ 1,149승 941패 34,436 54.98% korea
36 똑똑한바보   7단★ 175승 92패 34,433 65.54% korea
37 Happyless   7단★ 198승 123패 34,421 61.68% korea
37 warp2012   7단★ 350승 179패 34,421 66.16% korea
39 도전킹   7단★ 203승 65패 34,419 75.75% korea
40 촌식이   7단★ 1,271승 1,031패 34,416 55.21% korea
40 우스꽝   7단★ 1,021승 590패 34,416 63.38% korea
42 잠꾸러기왕   7단★ 277승 165패 34,415 62.67% korea
43 방탄유리   7단★ 190승 140패 34,413 57.58% korea
44 별의전쟁   7단★ 737승 563패 34,407 56.69% korea
45 삼태극   7단★ 172승 38패 34,403 81.90% korea
46 117117   7단★ 790승 515패 34,402 60.54% korea
47 장도장   7단★ 376승 237패 34,401 61.34% korea
48 cna8647   7단★ 273승 149패 34,399 64.69% korea
49 불족발   7단★ 1,263승 1,233패 34,393 50.60% korea
50 설레발☆   7단★ 98승 36패 34,379 73.13% korea
51 내평생소원   7단★ 1,292승 1,052패 34,376 55.12% korea
52 ambition   7단★ 161승 153패 34,366 51.27% korea
52 조천일출   7단★ 318승 109패 34,366 74.47% korea
54 꼬장바둑   7단★ 476승 470패 34,364 50.32% korea
54 예감좋은날   7단★ 250승 186패 34,364 57.34% korea
56 설리☆   7단★ 539승 543패 34,363 49.82% korea
57 구구구   7단★ 439승 332패 34,361 56.94% korea
58 키르아   7단★ 286승 126패 34,360 69.42% korea
59 Pandora   7단★ 59승 20패 34,354 74.68% korea
59 승봉도   7단★ 218승 183패 34,354 54.36% korea
61 必死卽生★   7단★ 784승 758패 34,353 50.84% korea
62 슬픈비밀   7단★ 1,978승 1,622패 34,349 54.94% korea
63 tmdqhdeh   7단★ 88승 39패 34,346 69.29% korea
64 singoon1   7단★ 225승 76패 34,343 74.75% korea
65 속사포★   7단★ 701승 548패 34,342 56.12% korea
66 외론사냥꾼   7단★ 199승 142패 34,330 58.36% korea
67 번리   7단★ 1,309승 973패 34,328 57.36% korea
68 하남이   7단★ 966승 158패 34,322 85.94% korea
68 B그리핀   7단★ 286승 239패 34,322 54.48% korea
68 go9dan   7단★ 92승 6패 34,322 93.88% korea
71 우수9034   7단★ 513승 482패 34,321 51.56% korea
72 이슈아   7단★ 58승 14패 34,313 80.56% korea
73 더프리즈너   7단★ 564승 321패 34,310 63.73% korea
74 ...오후   7단★ 122승 58패 34,309 67.78% korea
75 스프링필드   7단★ 186승 137패 34,308 57.59% korea
76 안되겠더라   7단★ 67승 27패 34,307 71.28% korea
77 골든글로리   7단★ 400승 362패 34,301 52.49% korea
78 불패용   7단★ 54승 27패 34,297 66.67% korea
79 살인美수   7단★ 92승 84패 34,292 52.27% korea
80 Esteban   7단★ 476승 436패 34,291 52.19% korea
81 사카닭   7단★ 192승 95패 34,284 66.90% korea
82 푸른별바다   7단★ 2,284승 1,667패 34,276 57.81% korea
83 달구벌스타   7단★ 742승 542패 34,275 57.79% korea
84 둥가   7단★ 1,923승 1,796패 34,272 51.71% korea
85 슈퍼소닉   7단★ 802승 711패 34,271 53.01% korea
86 gunners   7단★ 773승 445패 34,270 63.46% korea
87 스크린앙마   7단★ 231승 35패 34,269 86.84% korea
88 apple888   7단★ 117승 27패 34,265 81.25% korea
89 0369   7단★ 288승 183패 34,263 61.15% korea
90 건드리지마   7단★ 135승 128패 34,260 51.33% korea
91 전설을쓰다   7단★ 618승 615패 34,254 50.12% korea
92 독수리형제   7단★ 1,355승 1,286패 34,248 51.31% korea
93 생각의뜰   7단★ 191승 79패 34,241 70.74% korea
94 바람의검심   7단★ 451승 406패 34,236 52.63% korea
95 늑대와춤을   7단★ 160승 44패 34,235 78.43% korea
96 석류맛사탕   7단★ 729승 401패 34,234 64.51% korea
97 얼음군화   7단★ 52승 15패 34,224 77.61% korea
98 힘의대가   7단★ 177승 98패 34,223 64.36% korea
99 한마리러쉬   7단★ 515승 450패 34,222 53.37% korea
100 일신하늘   7단★ 300승 190패 34,221 61.22% korea
 
대국실입장하기
다운로드 이용안내 고객센터
정회원가입
오로볼구매
월간랭킹 more
순위 대화명 전적
1  jd0000 47승33패
2  불족발 50승32패
3  flpingbo 42승26패
4  승봉도 57승51패
5  daxiang1 37승33패
6  yongganxq 37승44패
7  독수리형제 44승40패
8  초코소라빵 5승2패
9  藤澤秀行 34승39패
10  우주소녀☆ 23승20패